Trafik Kazasında Destekten Yoksunlukta Zarar Süreleri Hesaplaması
Trafik Kazasında Destekten Yoksunlukta Zarar Süreleri Hesaplaması

Trafik kazasında ölüm yaşandığı takdirde Türkiye’de kafa karıştıran genel olarak ta hesaplanması mağdur yakınları ve bu konu ile yakından bağı olmayan hukukçuların bile zorlandığı konulardan bir tanesi mağdur yakınlarının ne kadar süre için destek alacağı veya tazminatın nasıl hesaplanacağı konudur.

Devamı 27.08.2020
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Dünya var olalı insanların yaşama ve barınma ihtiyaçları ile birlikte hayatlarında elde ettikleri kazançları yatırım amaçlı kullanma alışkanlığı oluşmuş ve bu alışkanlık sonrası mal sahibi olma istekleri de ortaya çıkmıştır. Genel olarak ismi emlak edinimi veya gayrimenkul olarak bilinse de aslında

Devamı 26.08.2020
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti

İnşaat ve alacak hukukunun temel taşlarından olan ipotek geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Burada ipotek kimi zaman taşınmazın mülkiyetinin edinilmesi sürecinde yüklenici tarafından, kimi zaman ise alacağını teminat altına almak isteyen kimseler tarafından tapu kütüğüne tescil edilir. Tesicili k

Devamı 19.05.2020
Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı
Spor Hukuku ve Futbolcu Avukatlığı

Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, şirketlerin, federasyonların, birbirleriyle sportif faaliyet ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, düzenleyen çok yönlü ve kendine has bir hukuk dalıdır. Spor hukuku sporcularla birlikte; yan dal olarak; alt yapı sporcularını, bu spor faaliyetini halka ulaştıran

Devamı 16.04.2020
Hayat Sigortası Tazminatı
Hayat Sigortası Tazminatı

Hayat sigortaları bankacılık siteminin temel yapı taşlarından bir tanesi olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda şahıs, kurum kuruluşlar ve şirketlerin çok sık kullandıkları poliçe türlerindendir. Gelin isterseniz hayat sigortaları ve tazminat ilişkisini biraz irdeleyelim. Kişilerin başta vefat olma

Devamı 16.04.2020
Belediye Taşınmazlarının İhale İle Kiraya Verilmesi Ve Tahliyesi
Belediye Taşınmazlarının İhale İle Kiraya Verilmesi Ve Tahliyesi

Ülkemizde öncelikle belediyelerin kira hukuku ilişkisini tanıtarak bu konuya açıklık getirmeye başlayalım. Türkiye’de belediyeler de kendi içlerinde sınıflandırılmaktadırlar.

  • Büyükşehirlerdeki ilçe belediyeler
  • İlçe belediyeler
  • Belde(kasaba) belediyeleri

Bu belediyelerin toplam sayısı

Devamı 10.04.2020
Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası Avukatı
Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası Avukatı

"Miras hukukunu ölüm öncesi ve sonrasını kapsayacak şekide ve herkesin anlayabileceği bir dilde kaleme aldık. Sorularınız için anlık cevap verdiğimiz "Canlı Destek" bölümünden yazabilirsiniz."

Miras bir kişinin vefatı sonrası mirasçılarına kalan malları, alacakları, banka hesapları veya borçlar

Devamı 02.04.2020
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı

Çek; ticari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracıdır. Çek ve çekin mahiyetini her tacirin anlayabileceği bir dilde kaleme almak istedik. Çeki elinde bulunduran kişiye lehtar, Çeki düzenleyen kişiye keşideci, Çekin arkasında imzası bulunan kişilere ise aval (kimi kaynaklarda ciranta) denilir. Ticaret h

Devamı 25.03.2020
İş Kazası Tazminatı
İş Kazası Tazminatı

İş kazaları geçmişten günümüze devam eden bir durumdur. Her iş kolunda belli oranlarda riskler vardır. Bu riskler bazen kişiden bazen işverenden bazen elde olmayan nedenlerden veya doğal afetler gibi durumlardan ortaya çıkabilmektedir. İş kazaları hayatımızın içinde bu denli olunca bu durumla karşıl

Devamı 06.03.2019
Trafik Kazası Tazminatı
Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazası özellikle büyük şehirlerde yaşayanların her gün tanık oldukları bir olaydır. Türkiye’de trafik kazası yoğunluğu son yıllarda gerek cezalar gerekse de alt yapı ve yol yatırımları ile bir hayli azalmıştır. Ama buna rağmen hemen hemen toplumun her kesimi bir şekilde kazalarla karşı karşıy

Devamı 08.11.2018
Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı
Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kazası ülkemizde maalesef alınan tüm önlemlere rağmen önüne geçilemeyen bir durumdur. Yılda binlerce insanımız bu yol ile vefat ederken devletin aldığı önlemler sayesinde kazalar biraz azalsa da halen ölüm oranı birçok Avrupa ülkesine bakarak bir hayli yüksektir. Trafik kazaları sonras

Devamı 08.11.2018
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma tazminatı, ölen kişinin yaşamında kendisinin maddi ve manevi desteğini alan kişiler lehine doğan bir tazminat bedelidir. Maddi ve manevi desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır. Kanunun tanımıyla; Ölüm sonucu başka kimseler öl

Devamı 06.11.2018
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır