Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci
Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesi, Kiralama Ve Satış Süreci

Ülkemiz konumu itibariyle dünya genelinde stratejik bir öneme sahip olmakla birlikte birçok yabancı uyruklu kişiye de misafirlik etmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’de hem ticari hem de kültürel anlamda hayatımıza katıldıklarından, yabancıların ülkemizde nasıl mülk edineceği sorusu günde

Devamı 03.11.2020
İcra Takipleri ve İcra Avukatı
İcra Takipleri ve İcra Avukatı

İcra; kelime anlamı olarak verilen bir işi yapma, yürütme, uygulama yada yerine getirme gibi anlamlar içerir. İcra takibi veya icra avukatı özelinde bakıldığında her hangi bir konuda borçlu olan kişi veya şahsın mevcut borcunu ödememesi yada sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde İcra ve İflas kan

Devamı 28.10.2020
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı
Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Dünya var olalı insanların yaşama ve barınma ihtiyaçları ile birlikte hayatlarında elde ettikleri kazançları yatırım amaçlı kullanma alışkanlığı oluşmuş ve bu alışkanlık sonrası mal sahibi olma istekleri de ortaya çıkmıştır. Genel olarak ismi emlak edinimi veya gayrimenkul olarak bilinse de aslında

Devamı 26.08.2020
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti
İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Avukatlık Hizmeti

İnşaat ve alacak hukukunun temel taşlarından olan ipotek geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Burada ipotek kimi zaman taşınmazın mülkiyetinin edinilmesi sürecinde yüklenici tarafından, kimi zaman ise alacağını teminat altına almak isteyen kimseler tarafından tapu kütüğüne tescil edilir. Tesicili k

Devamı 19.05.2020
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı
Çek Tahsilatı ve Karşılıksız Çek Mevzuatı

Çek; ticari hayatın vazgeçilmez bir ödeme aracıdır. Çek ve çekin mahiyetini her tacirin anlayabileceği bir dilde kaleme almak istedik. Çeki elinde bulunduran kişiye lehtar, Çeki düzenleyen kişiye keşideci, Çekin arkasında imzası bulunan kişilere ise aval (kimi kaynaklarda ciranta) denilir. Ticaret h

Devamı 25.03.2020
Merhaba
Tahmini Cevap Süresi 8 Dakikadır